|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Hvad er Webbank.dk?

Webbank.dk er din bankportal på nettet. Vi forsøger at finde de bedste bank tilbud til dig, så du nemt kan få et overblik.

Hvad er en bank?

En bank er en virksomhed, som på den ene side modtager midler til opbevaring eller forrentning fra offentligheden (indskud eller indlån) og på den anden side placerer disse og sin egen kapital mod et afkast (udlån eller placeringer i værdipapirer).

Banker adskiller sig traditionelt fra andre institutioner, der også fungerer som mellemled mellem kreditgivere og kreditsøgende (sparekasser, kreditforeninger etc.), bl.a. derved, at de særlig beskæftiger sig med den kortvarige kredit, d.v.s., at de i særlig grad modtager midler, der er bestemte til med kort varsel at tages tilbage (anfordringsindskud).

Webbank eller netbank er betegnelsen for banktjenester som kan bruges via internet. De fleste banker i Danmark tilbyder netbank-løsninger til kunderne i dag.

Mulighederne i de forskellige pengeinstitutters netbanker er forskellige. Men alle omfatter de mest grundlæggende bankforretninger som at overføre penge mellem konti og betaling med indbetalingskort. Mange webanker tilbyder også mere avancerede funktioner som værdipapirhandel, budgetlægning, skatte- og realkreditsberegning.


»
»
»


Almindelige bankforretninger
De traditionelle bankforretninger falder i to afdelinger, nemlig modtagelsen af midler til opbevaring eller forrentning (indlån) og anvendelsen af bankens kapital og af de modtagne midler (udlån og placering i værdipapirer).

Foruden disse forretninger, der påvirker og udnytter bankens balance, udfører banker typisk en række transaktionsforretninger, dvs. forretninger, hvor penge, værdipapirer eller andre aktiver skifter ejer uden - eller kun ganske kortvarigt - at være i bankens eje, og hvor banken ikke tjener rente eller udbytte, men et transaktionsgebyr.

En række forretninger anvender ikke direkte bankens balance. Det gælder aftaler om fremtidig udveksling af betalinger (såkaldte swaps), fremtidige køb og salg (terminskontrakter) og andre finansielle kontrakter. Sådanne forretninger udgør nominelt ofte meget store beløb.

Endelig udfører banker typisk også en række rådgivningsopgaver, som der tages selvstændig betaling for, og der modtages provisioner for formidling af andre virksomheders ydelser, fx ejendomssalg, forsikring og realkredit.

Diskontoen
Diskontoen er Nationalbankens såkaldte "signalrente", som har til formål at signalere et bestemt renteniveau - dels over for bankernes egne renter og dels over for Nationalbankens øvrige rentesatser..... læs mere fra menuen


Kategorier på sider:

Gode råd om banker Kampagnetilbud Weblån Netbutikker Indlånsrente Kassekredit Almindelige bankforretninger Kapitalpension Bank Ratepension Gegyr Udlånsrente Rentemarginal Boliglån Diskontøn
 
 
 Du er her: Webbank - Lån Webbank - - Hvad er Webbank en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.